آمار مبتلایان کرونا در تاریخ 19 مرداد 1400 اعلام شد

آمار مبتلایان کرونا در تاریخ 19 مرداد 1400 اعلام شد

آخرین آمارکرونا درایران و جهان

 

 

 

مبتلایان جهان

204,321,537

فوتی های جهان

4,320,359

مطالب مرتبط